Atomisera mera

När man talar om en atomizer, vet du då vad det handlar om? Nej, det kanske inte alls är så självklart att veta detta och jag anser att det verkligen måste mycket till för att på det sättet ändå kunna göra allt som går för att alla skall bli nöjda. Jag kan till exempel tycka att man skall göra allt som går att göra för att man också kommer på den våglängden och därigenom också lär sig nya ting. Det handlar speciellt om att få något för alla och varför inte bara satsa på detta samtidigt som man gör allt som går för alla? Ja, det är bra.